Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Khu phố 2, phường 2, thành phố Đông Hà

Ông Đỗ Khánh Lộc, Nguyễn Đức Chiến, Hoàng Thị Khóa, Hoàng Xuân Tính, trú tại khu phố 2, phường 2, thành phố Đông Hà; trình bày nội dung: Kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết việc bồi thường tài sản trên đất và hoàn thành các hồ sơ thủ tục đối với trang trại của chúng tôi trước khi thực hiện dự án  khu du lịch Hồ Mốc thuộc phường 2 do Công ty Cổ phần Đầu tư và Du lịch Miền Trung làm chủ đầu tư.

THÔNG TIN PHẢN HỒI

Kết luận: Tiếp nhận đơn, giaoUBND thành phố Đông Hà kiểm tra, rà soát trả lời kiến nghị củacác hộ dân theo quy định pháp luật;báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 20/10/2020.

(Theo Thông báo số 30)