Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
khu phố Vĩnh Tiến, thị trấn Hồ Xá huyện vĩnh Linh

Bà Nguyễn Thị Hạnh, trú tại khu phố Vĩnh Tiến, thị trấn Hồ Xá huyện vĩnh Linh, trình bày các nội dung:

Nội dung 1: Kiến nghị về việc đo đạc, cắm mốc ranh giới thửa đất (đất mẹ bà để lại) để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình nhưng đến nay UBND huyện Vĩnh Linh vẫn chưa giải quyết dứt điểm.

Nội dung 2: Liên quan đến việc phản ánh một số đối tượng có hành vi đe dọa đối với công dân và cán bộ thực thi công vụ trong việc đo đạc, xác định mốc giới hiện trạng thửa đất mà gia đình bà xin cấp giấy.

THÔNG TIN PHẢN HỒI

Kết Luận:

Nội dung 1:Liên quan đếnkiến nghị về việc đo đạc, cắm mốc ranh giới thửa đất để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình, UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND huyện Vĩnh Linh giải quyết tạiCông văn số 1771/UBND-TN ngày 21/4/2020, theo đó ngày 4/5/2020, UBND huyện Vĩnh Linh có báo cáo số 122/BC-UBND về việc xử lý nội dung đơn; Tuy nhiên công dân không đồng tình và tiếp tục kiến nghị. UBND tỉnhyêu cầu Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Linh chỉ đạo, rà  soát giải quyết theo đúng quy định của pháp luật; trả lời công dân và báo cáo UBND tỉnh kết quảtrước ngày 20/10/2020.

Nội dung 2: Liên quan đến việc phản ánh một số đối tượng có hành vi đe dọa công dânvà cán bộ thực thi công vụ trong việc đo đạc, xác định mốc giới hiện trạng thửa đất cho gia đình Bà, yêu cầu UBND huyện Vĩnh Linh chỉ đạo công an huyện theo dõi nắm bắtđối tượng để có cơ sở xử lý theo quy định của pháp luật.

(Theo Thông báo số 30 )