Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Thừa Thiên Huế

Xin chủ trương đầu tư dự án Nhà máy sản xuất trang phục lót và hàng thể thao của Công ty Scavi Huế tại Khu công nghiệp Tây Bắc Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị

THÔNG TIN PHẢN HỒI

Về vấn đề này UBND tỉnh đã có Công văn trả lời, nội dung cụ thể có tại  Công văn số 5231/UBND-CN