Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
14 Lý Thường Kiệt, khu phố 5, thị trấn Gio Linh, huyện Gio Linh

Khiếu nại hành vi xâm phạm mồ mã, trộm cất hài cốt thân nhân của gia đình ông; yêu cầu xử lý nghiêm và chi trả bồi thường thiệt hại việc chôn cất hài cốt cho gia đình.

THÔNG TIN PHẢN HỒI

Ông Hoàng Xuân Lâm, trú tại 14 Lý Thường Kiệt, khu phố 5, thị trấn Gio Linh, huyện Gio Linh, trình bày: khiếu nại hành vi xâm phạm mồ mã, trộm cất hài cốt thân nhân của gia đình ông; yêu cầu xử lý nghiêm và chi trả bồi thường thiệt hại việc chôn cất hài cốt cho gia đình.

Kết luận: Vấn đề này, UBND tỉnh đã có Quyết định số 2012/QĐ-UBND ngày 02/8/2021 giao Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, xác minh, giải quyết nội dung khiếu nại của ông Hoàng Xuân Lâm; Hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đang thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh. Đề nghị Ông chờ đợi.

 

(Theo Thông báo số 175/TB-UBND ngày 29/10/2021)