Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Khu Phố Vĩnh Tiến, thị trấn Hố Xã, huyện Vĩnh Linh

Kiến nghị UBND huyện Vĩnh Linh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình bà nhưng không đủ diện tích đất theo hiện trạng; yêu cầu kiểm tra việc cấp đất cho các hộ liền kề.

THÔNG TIN PHẢN HỒI

Bà Nguyễn Thị Hạnh, trú tại Khu Phố Vĩnh Tiến, thị trấn Hố Xã, huyện Vĩnh Linh, trình bày: Kiến nghị UBND huyện Vĩnh Linh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình bà nhưng không đủ diện tích đất theo hiện trạng; yêu cầu kiểm tra việc cấp đất cho các hộ liền kề.

Kết luận: Vấn đề này, UBND huyện Vĩnh Linh đã có Báo cáo số 461/BC-UBND ngày 14/12/2020; Yêu cầu UBND huyện Vĩnh Linh kiểm tra, rà soát, giải quyết theo quy định của pháp luật, trả lời bằng văn bản cho công dân rõ; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/11/2021.

 

(Theo Thông báo số 175/TB-UBND ngày 29/10/2021)