Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Thôn Quảng Điền, xã Triệu Đại, huyện Triệu Phong

Kiến nghị UBND xã Triệu Đại không đồng ý cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình bà và bao che cho ông Lê Hữu Phước lấn chiếm xây dựng trái phép trên đất mà gia đình bà đang làm thủ tục để cấp Giấy CNQSD đất.

THÔNG TIN PHẢN HỒI

Bà Lê Thị Kiều, trú tại thôn Quảng Điền, xã Triệu Đại, huyện Triệu Phong, trình bày: Kiến nghị UBND xã Triệu Đại không đồng ý cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình bà và bao che cho ông Lê Hữu Phước lấn chiếm xây dựng trái phép trên đất mà gia đình bà đang làm thủ tục để cấp Giấy CNQSD đất.

Kết luận: Nội dung này, UBND huyện Triệu Phong đã chỉ đạo, kiểm tra giải quyết và hiện nay đang xử lý việc lấn chiếm đất của ông Lê Hữu Phước; công dân kiến nghị nhiều lần nhưng UBND huyện Triệu Phong chưa trả lời bằng văn bản cho công dân rõ; yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Triệu Phong có văn bản trả lời cho bà Lê Thị Kiều rõ; Báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/11/2021.

 

(Theo Thông báo số 175/TB-UBND ngày 29/10/2021)