Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Khu phố 4, phường 5, Đông Hà, Quảng Trị

Ông Lê Xuân Châu, trú tại khu phố 4, phường 5, thành phố Đông Hà, trình bày: kiến nghị về việc việc thu hồi đất để GPMB làm đường Lê Thánh Tông chưa được bồi thường và việc cấp GCNQSD đất không đúng với hiện trạng sử dụng đất của gia đình.

THÔNG TIN PHẢN HỒI

Kết luận: Giao UBND thành phố Đông Hà kiểm tra, giải quyết kiến nghị của công dân theo đúng quy định của pháp luật, trả lời cho công dân và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/01/2022.

(Theo Thông báo số 216/TB-UBND ngày 28/12/2021 về kết luận tiếp công dân định kỳ tháng 12/2021)