Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
An Du Đông 2, thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh

Bà Lê Thị Huỳnh, trú tại An Du Đông 2, thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh, trình bày: Khiếu nại UBND huyện Vĩnh Linh không thực hiện việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp không đúng ranh giới, nguồn gốc theo quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 106 luật đất đai năm 2013 cho gia đình Bà và hộ ông Mai Xuân Nghĩa (trú tại: Vĩnh Tân, Vĩnh Linh, Quảng Trị); đã quá thời hạn giải quyết khiếu nại theo quy định của pháp luật nhưng Chủ tịch UBND huyện không giải quyết.

THÔNG TIN PHẢN HỒI

Kết luận: Giao Thanh tra tỉnh kiểm tra, rà soát tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết đơn của bà Lê Thị Huỳnh theo quy định của pháp luật.Báo cáo UBND tỉnh việc tham mưu đề xuất giải quyết trước ngày 20/01/2022.

(Theo Thông báo số 216/TB-UBND ngày 28/12/2021 về kết luận tiếp công dân định kỳ tháng 12/2021)