Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Khu phố 10, phường 5, thành phố Đông Hà

Ông Hoàng Minh Chính, trú tại khu phố 10, phường 5, thành phố Đông Hà, trình bày: Kiến nghị về việc rà soát để trả lại đất cho gia đình ông nằm trong dự án khu dân cư ở hai bên tuyến đường Hùng Vương nối dài.

THÔNG TIN PHẢN HỒI

Kết luận: Vấn đề này, giao Chủ tịch UBND thành phố Đông Hà chỉ đạo các cơ quan, đơn vị rà soát, xem xét giải quyết nội dung kiến nghị của ông Hoàng Minh Chính theo quy định của pháp luật, báo cáo UBND tỉnh và trả lời công dân trong quý 01/2022.

(Theo Thông báo số 216/TB-UBND ngày 28/12/2021 về kết luận tiếp công dân định kỳ tháng 12/2021)