Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Khu Phố Vĩnh Tiến, thị trấn Hố Xã, huyện Vĩnh Linh

Bà Nguyễn Thị Hạnh, trú tại Khu Phố Vĩnh Tiến, thị trấn Hố Xã, huyện Vĩnh Linh, trình bày: Khiếu nại về Quyết định cấp đất của UBND huyện Vĩnh Linh cấp đất cho ông Trần Văn Thu (hiện nay đã cấp lại cho ông Trần Văn Tuấn) trái với quy định của pháp luật, việc cấp đất của ông Trần Văn Tuấn đã chồng lên diện tích của gia đình bà.

THÔNG TIN PHẢN HỒI

Kết luận: Vấn đề này, UBND tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo UBND huyện Vĩnh Linh xem xét, giải quyết theo thẩm quyền, tuy nhiên bà vẫn chưa nhất trí và tiếp tục kiến nghị đến UBND tỉnh.Để chấm dứt kiến nghị kéo dài, đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương, UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh kiểm tra, rà soát tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết kiến nghị của bà Nguyễn Thị Hạnh theo quy định của pháp luật, báo cáo UBND tỉnh việc tham mưu đề xuất giải quyết trước ngày 20/01/2022.

(Theo Thông báo số 216/TB-UBND ngày 28/12/2021 về kết luận tiếp công dân định kỳ tháng 12/2021)