Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Quảng Trị

Về đơn xin cứu xét về vi phạm hành chính của Công ty TNHH MTV Việt Thắng 1-5

THÔNG TIN PHẢN HỒI

Theo đó, thời hạn để công ty TNHH MTV Việt Thắng 1-5 nộp đơn đề nghị xin hoãn chấp hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính là 10 ngày kể từ ngày nhận quyết định xử phạt. Tuy nhiên đến nay đã hết thời hạn vì vậy việc xem xét giảm tiền phạt là không có cơ sở pháp lý.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị trả lời cho Công ty TNHH MTV Việt Thắng 1-5 được biết.

Chi tiết xem tại Công văn số 2064/UBND-KT ngày 11/5/2022