Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Thừa Thiên Huế

Về việc đề nghị được thuê đất của Công ty Scavi Huế

THÔNG TIN PHẢN HỒI

UBND tỉnh đã có trả lời tại Công văn 2131/UBND-KT trả lời về vấn đề này, cụ thể:

 Đồng ý chủ trương cho Công ty Scavi Huế được thuê đất thông qua hình thức chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để chuyển mục đích sử dụng đất sang phi nông nghiệp thực hiện dự án Nhà máy sản xuất trang phục lót và hàng thể thao tại Khu Quy hoạch công nghiệp Tây Bắc Hồ Xá, với quy mô diện tích 18,5 ha.

Chi tiết xem thêm tại Công văn 2131/UBND-KT.