Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Quảng Trị

Đề nghị chấp thuận địa điểm cho nghiên cứu khảo sát, lập dự án Tổ hợp khu đô thị biển và sân Golf tại xã Trung  Giang, Gio Linh

THÔNG TIN PHẢN HỒI

UBND tỉnh đã có ý kiến như sau:

Giao Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh làm đầu mối, phối hợp với các Sở, ban ngành, địa phương liên quan hướng dẫn các doanh nghiệp nêu trên nghiên cứu, khảo sát, đề xuất dự án và tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện theo đúng quy trình.
Thời hạn khảo sát, nghiên cứu là 03 tháng kể từ ngày 15/6/2022. Quá thời hạn nghiên cứu, nếu doanh nghiệp không trình dự án thì văn bản này hết hiệu lực.
 

Xem thêm tại Công văn số 2716/UBND-KGVX