Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Thôn Phú Mỹ Kiên, Triệu Giang, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị

Đề nghị UBND tỉnh giải quyết đơn kiến nghị ghi ngày 29/12/2020 gửi đến Chủ tịch UBND tỉnh

 

THÔNG TIN PHẢN HỒI

 Kết luận: Liên quan đến nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh đã giải quyết tại Quyết định số 3747/QĐ-UBND ngày 25/12/2020. Nếu Bà không đồng ý đề nghị Bà khởi kiện ra tòa án để được xem xét, giải quyết.

(Theo Thông báo số 13/TB-UBND ngày 02/02/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị về Kết luận tiếp công dân định kỳ tháng 01/2021)