Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Khu vực 3, làng Nhan Biều, xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong

Nội dung 1: Kiến nghị việc đất rừng của BCH Quân sự tỉnh đã trả lại mặt bằng cho địa phương (xã Triệu Thượng) nhưng địa phương không giao cho người dân canh tác.

Nội dung 2: Phản ánh việc 22 ha đất rừng Hợp tác xã Nhan biều 3 cho đấu giá, bán với giá 20.000.000đ/ha là không hợp lý; số đất còn lại sau đấu giá bỏ hoang mà không cấp cho người dân.

Nội dung 3: Kiến nghị việcngười dân không chấp thuận nhưng UBND xã Triệu Thượng vẫn lấy đất ruộng của người dân cấp cho cá nhân khác đào ao nuôi cá và làm nhà ở.

Nội dung 4: Phản ánh một số cán bộ cố tình chiếm dụng 2 ha đất rừng Khe Ngang của Hợp tác xã để sử dụng với mục đích riêng.

THÔNG TIN PHẢN HỒI

Kết luận: Giao Văn phòng UBND tỉnh trên cơ sở Báo cáo số 2594/STNMT-QLĐĐ ngày 20/8/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị có liên quan kiểm tra, làm rõ kiến nghị của công dân, báo cáo UBND tỉnh và trả lời công dân trước  ngày 20/02/2021.

(Theo Thông báo số 13/TB-UBND ngày 02/02/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị về Kết luận tiếp công dân định kỳ tháng 01/2021)