Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Thôn Dương Đại Thuận, xã Triệu Thuận, huyện Triệu phong

Kiến nghị về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhưng đến nay UBND huyện Triệu Phong vẫn chưa giải quyết cho gia đình bà

THÔNG TIN PHẢN HỒI

UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Tiếp nhận đơn, giao UBND huyện Triệu Phong xem xét, giải quyết nội dung kiến nghị của công dân theo quy định pháp luật, kết quả báo cáo UBND tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh và trả lời công dân trước ngày 20/4/2021.

Xem chi tiết văn bản: TB39, CV 1148