Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Việt Nam

V/v đề xuất nghiên cứu, khảo sát lập dự án đầu tư khu sinh thái thác Tà Puồng, huyện Hướng Hóa

THÔNG TIN PHẢN HỒI
Thủ tục hành chính

UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Đồng ý để Công ty TNHH MTV Orchid Phú Quý nghiên cứu, khảo sát lập dự án đầu tư khu sinh thái thác tại thác Tà Puồng và khu vực lân cận thuộc xã Hướng Việt, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Việc xem xét, lựa chọn nhà đầu tư sẽ được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật…. (xem chi tiết văn bản)

UBND tỉnh đã trả lời tại Công văn 1251/UBND-VX