Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Việt Nam

Về việc thi công xây dựng hàng rào xung quanh dự án “Khu dịch vụ - du lịch Gio Hải” tại xã Gio Hải, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị (Văn bản số 170/2021/CV-T&T ngày 06/4/2021)

THÔNG TIN PHẢN HỒI
Công nghiệp - Xây dựng và Giao thông - Vận tải

UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Giao thông vận tải (Cơ quan được Bộ Giao thông vận tải ủy thác quản lý tuyến QL.9D) nghiên cứu ý kiến đề nghị của Công ty cổ phần Tập đoàn T&T tại văn bản nêu trên để tạo điều kiện thuận lợi và hướng dẫn thủ tục xây dựng tường rào tạm thời phục vụ thi công theo đúng quy định (chi tiết văn bản).