Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Việt Nam

V/v xin khảo sát đầu tư dự án trồng rừng nguyên liệu tại xã Tân Hợp, huyện Hướng Hóa...

THÔNG TIN PHẢN HỒI

Về vấn đề này, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp các đơn vị, địa phương liên quan rà soát quỹ đất, thống nhất đề xuất UBND tỉnh giải quyết. Hoàn thành trước ngày 24/4/2021 (xem văn bản).