Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Việt Nam

Về việc xin chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng Cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại Km4+350, phía bên phải tuyến đường tránh Quốc lộ 1 đoạn qua thị xã Quảng Trị, thuộc địa bàn xã Hải Phú, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị...

THÔNG TIN PHẢN HỒI

UBND tỉnh có ý kiến như sau: Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương liên quan nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh (chi tiết văn bản)