Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Việt Nam

V/v xin khảo sát và khai thác cát…

THÔNG TIN PHẢN HỒI

Về vấn đề này, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Yêu cầu, Công ty cổ phần khai thác khoáng sản Trung Chỉ làm việc với UBND thành phố Đông Hà để tổ chức lấy ý kiến của nhân dân trong vùng dự án, thống nhất đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết theo đúng quy định.

Chi tiết văn bản: CV1589