Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Việt Nam

V/v đề xuất nạo vét bồi lấp, khơi thông dòng chảy sông Vĩnh Định đoạn từ cầu Rì Rì đến thượng lưu tràn An Tiêm…

THÔNG TIN PHẢN HỒI

UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND huyện Triệu Phong tổ chức kiểm tra, đề xuất UBND tỉnh xem xét giải quyết đúng quy định.

Chi tiết văn bản: CV1642