Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Khu phố 5, thị trấn Gio Linh, huyện Gio Linh

Kiến nghị về việc yêu cầu ông Nguyễn Hữu Tài trả lại phần đất của con đường mà ông Tài đã lấn chiếm của gia đình ông; Vụ việc đến nay vẫn chưa được giải quyết...

THÔNG TIN PHẢN HỒI

UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Chủ tịch UBND huyện Gio Linh chỉ đạo giải quyết dứt điểm vụ việc, báo cáo UBND tỉnh và trả lời công dân trước ngày 20/5/2021.

Chi tiết văn bản: CV1683