Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Tổ 7, khu phố 10, phường 5, thành phố Đông Hà

Phản ánh việc cống thoát nước thải bị ứ đọng tràn lên đường và bốc mùi làm ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến đời sống của các hộ dân xung quanh.

THÔNG TIN PHẢN HỒI

UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao UBND thành phố Đông Hà kiểm tra, chỉ đạo giải quyết. Trước mắt cần xử lý ngay đảm bảo vệ sinh, khơi thông ống cống để giảm thiểu ô nhiễm môi trường cho các hộ dân sống xung quanh khu vực; Đồng thời lập báo cáo đầu tư sửa chữa, đảm bảo vệ sinh môi trường. Hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh trước 20/5/2021

Chi tiết văn bản: CV1674