Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
khu phố Lập Thạch, phường Đông Lễ, thành phố Đông Hà

Nội dung 1: Kiến nghị UBND tỉnh đồng ý chủ trương hỗ trợ nâng cao khu Lăng miếu Ngài Bà, làng Lập Thạch bị ảnh hưởng do thi công tuyến đường phường 2 đi Đông Lương, Đông Lễ thuộc dự án GMS.

Nội dung 2: Phản ánh việc đất của gia đình ông Nguyễn Xuân Luyện bị thu hồi để thi công tuyến đường phường 2 đi Đông Lương, Đông Lễ thuộc dự án GMS nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết đền bù.

Nội dung 3: Kè bờ sông Thạch Hãn bị xuống cấp nghiêm trọng nhưng vẫn chưa được tu sửa.

THÔNG TIN PHẢN HỒI

Nội dung 1: Giao Sở Kế hoạch – Đầu tư (Quản lý dự án) tham mưu, đề xuất UBND tỉnh phương án giải quyết.

Nội dung 2 và 3: Giao UBND thành phố Đông Hà kiểm tra, xem xét giải quyết, trả lời cho công dân, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/5/2021.

Chi tiết văn bản: CV1677