Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Quảng Trị

V/v đề xuất xây dựng Cửa hàng xăng dầu tại xã Trung Giang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị…

THÔNG TIN PHẢN HỒI

UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Công văn số 2542/UBND-TM về việc nghiên cứu đầu tư dự án CHXD trên tuyến Quốc lộ 9D, thuộc địa bàn xã Trung Giang, huyện Gio Linh…

Nội dung văn bản: CV2542