Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Khu phố 1, thị trấn Gio Linh, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị

Kiến nghị về việc UBND huyện Gio Linh giải quyết việc cấp đất cho ông Nguyễn Đình Dung sai quy định pháp luật, không thỏa đáng làm ảnh hưởng đến quyền lợi đất đai của gia đình bà.

THÔNG TIN PHẢN HỒI

Kết luận: UBND tỉnh đề nghị Bà có đơn gửi đến UBND huyện Gio Linh để được xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. Yêu cầu UBND huyện Gio Linh xem xét, giải quyết (khi công dân có đơn) theo quy định của pháp luật.

Xem nội dung tại Thông báo số 95/TB-UBND: TB95