Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
khu phố 2, phường Đông Lương, thành phố Đông Hà

Bà Hoàng Thị Nhuận, trú tại khu phố 2, phường Đông Lương, thành phố Đông Hà, trình bày: kiến nghị về việc lập hồ sơ liệt sỹ cho chồng của Bà là ông Hàn Văn Hòe nhưng đến nay vẫn chưa giải quyết cho Bà.

THÔNG TIN PHẢN HỒI

Kết luận: Ngày 04/02/2021, Sở Lao động Thương binh và Xã hội có văn bản số 222/SLĐTB&XH về việc giải quyết nội dung đơn của công dân, tuy nhiên qua báo cáo công dân vẫn chưa thỏa đáng và tiếp tục kiến nghị. Để giải quyết dứt điểm vụ việc UBND tỉnh giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội rà soát, nội dung đơn, để xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật, báo cáo kết quả về UBND tỉnh và trả lời công dân rõ trước ngày 20/7/2020.

Xem nội dung tại Thông báo số 95/TB-UBND: TB95