Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Khóm 1, thị trấn Krông Klang, huyện Đakrông

Tố cáo ông Hoàng Văn Năm vu khống con gái của ông trộm tiền mà không có bằng chứng nhưng đến nay không được giải quyết dứt điểm.

 

 

THÔNG TIN PHẢN HỒI

Kết Luận: Vấn đề này, UBND huyện Đakrông có báo cáo số 217/BC-UBND ngày 29/7/2021, tuy nhiên qua báo cáo công dân vẫn chưa thỏa đáng và tiếp tục kiến nghị. Để giải quyết dứt điểm vụ việc trên, UBND tỉnh giao Chủ tịch UBND huyện Đakrông giải quyết theo thẩm quyền, báo cáo UBND tỉnh và trả lời công dân rõ trước ngày 20/7/2021.

Xem nội dung tại Thông báo số 95/TB-UBND: TB95