Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
14 Lý Thường Kiệt, Khu phố 5, thị trấn Gio Linh, huyện Gio Linh

Ông Hoàng Xuân Lâm, trú tại 14 Lý Thường Kiệt, Khu phố 5, thị trấn Gio Linh, huyện Gio Linh, trình bày: khiếu nại hành vi xâm phạm mồ mã, trộm cất hài cốt thân nhân của gia đình ông; yêu cầu xử lý nghiêm và chi trả bồi thường thiệt hại việc chôn cất hài cốt cho gia đình.

THÔNG TIN PHẢN HỒI

Kết luận: Ngày 14/6/2021, UBND huyện Gio Linh đã có Quyết định số 2079/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại của Ông, nếu Ông không đồng ý nội dung Quyết định giải quyết của Chủ tịch UBND huyện Gio Linh, đề nghị Ông gửi đơn khiếu nại đến Chủ tịch UBND tỉnh để được xem xét thụ lý, giải quyết theo quy định của Luật Khiếu nại.

Xem nội dung tại Thông báo số 95/TB-UBND: TB95