Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
thôn Dương Đại Thuận, xã Triệu Thuận, Triệu Phong

Kiến nghị UBND xã Triệu Thuận Thuận không đồng thuận cho các hộ dân thực hiện việc đấu nối tuyến đường vào khu vực trang trại và bãi cát sạn thôn Dương Đại Thuận đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 660/QĐ-UBND ngày 22/3/2021 về việc thu hồi đất và giao đất để xây dựng công trình: Đường vào khu vực bãi cát sạn, trạng trại thôn Dương Đại Thuận.

THÔNG TIN PHẢN HỒI

Kết luận: Vấn đề này, yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Triệu Phong thụ lý giải quyết, báo cáo UBND tỉnh và trả lời công dân trước ngày 20/7/2021.

Xem nội dung tại Thông báo số 95/TB-UBND: TB95