Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
khu phố Phú Thị, thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh

Kiến nghị xin được hưởng chế độ nhiễm chất độc hóa học

THÔNG TIN PHẢN HỒI

Kết Luận: Giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội kiểm tra, rà soát hồ sơ vụ việc, giải quyết theo thẩm quyền, báo cáo UBND tỉnh và trả lời công dân rõ trước ngày 20/7/2021.

Xem nội dung tại Thông báo số 95/TB-UBND: TB95