Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Quảng Trị

V/v xin thuê đất thực hiện giai đoạn 2 của dự án Trung tâm đào tạo sát hạch lái xe Mạnh Linh

THÔNG TIN PHẢN HỒI

Vấn đề này, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp các Sở, ngành, địa phương liên quan rà soát, đề xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết theo đúng quy định của pháp luật. Hoàn thành trước ngày 30/7/2021.

Xem chi tiết nội dung văn bản: CV2908