Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Quảng Trị

V/v chấp thuận chủ trương khảo sát, nghiên cứu đầu tư dự án Nhà máy chế biến lúa, gạo hữu cơ Quảng Trị...

THÔNG TIN PHẢN HỒI

UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thống nhất để Công ty cổ phần Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị nghiên cứu, khảo sát, lập hồ sơ đề xuất Dự án đầu tư Nhà máy chế biến lúa, gạo hữu cơ Quảng Trị tại khu đất với diện tích khoảng 16,94 ha tại xã Hải Quế, huyện Hải Lăng (Lô số 4 thuộc Quy hoạch phân khu xây dựng Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị giai đoạn 1)

2. Công ty cổ phần Tổng Công ty Thương mại lập đề xuất dự án đầu tư phù hợp với cơ cấu quy hoạch sử dụng đất và các chỉ tiêu quy hoạch theo Quy hoạch phân khu xây dựng Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị giai đoạn 1 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2227/QĐ-UBND ngày 15/8/2017, trình cấp thẩm quyền xem xét quyết định.

...

Nội dung chi tiết văn bản: CV3830