Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
VN

v/v khảo sát, nghiên cứu lập dự án đầu tư và tài trợ quy hoạch...

THÔNG TIN PHẢN HỒI

Ngày 01/9/2021, UBND tỉnh Quảng Trị đã có Công văn số 3984/UBND-CN v/v chủ trương khảo sát, nghiên cứu lập dự án đầu tư và thực hiện quy hoạch tại Công viên Cọ Dầu (file đính kèm).

Nội dung văn bản: CV3984