Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
VN

V/v đề nghị giới thiệu địa điểm để đầu tư xây dựng Tòa nhà điều hành viễn thông Mobifone Quảng Trị

THÔNG TIN PHẢN HỒI

Vấn đề này, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh rà soát quỹ đất đã giải phóng mặt bằng, đầu tư cơ sở hạ tầng; đề xuất một số địa điểm phù hợp để giới thiệu cho Tổng Công ty Viễn thông Mobifone tham khảo. Hoàn thành trước ngày 20/9/2021

Nội dung văn bản: CV4092