Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Việt Nam

V/v đề xuất thực hiện quy hoạch điện gió tỉnh Quảng Trị…

THÔNG TIN PHẢN HỒI

Ngày 07/9/2021, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Văn bản số 4100/UBND-CN v/v thực hiện quy hoạch điện gió tỉnh Quảng Trị … (file đính kèm).

Nội dung văn bản: cv4100