Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
VN

V/v chấp thuận đầu tư dự án Khu đô thị mới Bắc Sông Hiếu...(Văn bản số 276/TĐ-DA)

THÔNG TIN PHẢN HỒI

UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Công ty TNHH Xây dựng Tiến Đạt làm việc với UBND thành phố Đông Hà để thống nhất vị trí đề xuất nghiên cứu trước khi trình UBND tỉnh xem xét giải quyết theo quy định (chi tiết văn bản)