Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
VN

V/v xin chủ trương thuê đất thông qua hình thức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp để chuyển đổi mục đích thực hiện dự án để thực hiện dự án siêu thị nội thất cao cấp Việt Á tại thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh...

THÔNG TIN PHẢN HỒI

UBND tỉnh đã có văn bản số 4412/UBND-TN v/v giải quyết đề nghị của Công ty TNHH MTV Việt A Lighting...(chi tiết văn bản)