Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Thôn Phú Hưng, xã Hải Phú, Hải Lăng, Quảng Trị

Đề nghị hỗ trợ để được trở về nơi thường trú, số 285/90 đường Cách mạng tháng 8, phường 12, quận 10, TP. Hồ Chí Minh

THÔNG TIN PHẢN HỒI

UBND tỉnh đã có Công văn số 4751/UBND-VX trả lời về vấn đề này, nội dung cụ thể:

Xét đơn thấy nội dung ghi trong đơn là đúng sự thật và địa điểm tạm trú tại thôn Phú Hưng, xã Hải Phú, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị là vùng xanh. UBND tỉnh Quảng Trị kính đề nghị UBND Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan chức năng tạo điều kiện thuận lợi cho bà Trương Thị Thúy Nga được di chuyển thuận lợi trở lại nơi thường trú số 285/90 đường Cách mạng tháng 8, phường 12, quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh. Trong quá trình di chuyển, bà Nga chịu trách nhiệm đảm bảo thực hiện nghiêm các biện pháp chống dịch theo quy định hiện hành của Chính phủ và Thành phố Hồ Chí Minh.