Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Linh Chiểu, xã Triệu Sơn, huyện Triệu Phong

Bà Lê Thị Nữ, trú tại thôn Linh Chiểu, xã Triệu Sơn, huyện Triệu Phong, trình bày: tố cáo bà Hoàng Thị Thịnh kinh doanh tạp hóa tại Chợ Phương Lang nhiều lần cố ý phá hoại tài sản của bà.

THÔNG TIN PHẢN HỒI

Kết luận: Giao Chủ tịch UBND huyện Hải Lăng chỉ đạo Công an huyện Hải Lăng kiểm tra, xử lý nội dung tố cáo của bà Lê Thị Nữ, báo cáo UBND tỉnh, trả lời công dân trước ngày 20/5/2022.

(Theo Thông báo số 75/TB-UBND ngày 27/4/2022 của UBND tỉnh Kết luận tiếp công dân định kỳ tháng 4/2022)