Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Lập Thạch, phường Đông Lễ, thành phố Đông Hà

Ông Nguyễn Thế Khuyên, trú tại làng Lập Thạch, phường Đông Lễ, thành phố Đông Hà, trình bày: kiến nghị về việc hỗ trợ xây dựng khu lăng miếu Ngài Bà, làng Lập Thạch, bị ảnh hưởng do xây dựng đường phường 2 đi Đông Lương, Đông Lễ, thành phố Đông Hà thuộc Dự án GMS.

THÔNG TIN PHẢN HỒI

Kết luận: Vấn đề này, Sở Kế hoạch&Đầu tư đã có văn bản số 1969/SKH-KTN ngày 06/9/2021 đề nghị UBND tỉnh cho phép thực hiện theo phương thức hỗ trợ, đền bù giải phóng mặt bằng từ nguồn kinh phí của dự án Phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông. Hiện nay, các cơ quan đang tham mưu thực hiện, đề nghị công dân chờ đợi.

(Theo Thông báo số 75/TB-UBND ngày 27/4/2022 của UBND tỉnh Kết luận tiếp công dân định kỳ tháng 4/2022)