Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
115 Trần Hưng Đạo, thị xã Quảng Trị

Ông Phan Văn Nhân, trú tại 115 Trần Hưng Đạo, thị xã Quảng Trị, trình bày: không đồng ý theo nội dung, cách giải quyết khiếu nại của UBND tỉnh về việc bị phạt hành chính lỗi đo nồng độ cồn, cần làm rõ một số nội dung, trình tự giải quyết khiếu nại của công dân.

THÔNG TIN PHẢN HỒI

Kết luận: Vấn đề này, Chủ tịch UBND tỉnh đã giải quyết lần đầu tại Quyết định số 442/QĐ-UBND ngày 28/01/2022. Sau khi rà soát UBND tỉnh đã trả lời cho ông rõ. Nếu ông không đồng ý việc giải quyết đề nghị ông thực hiện theo Điều 3 của Quyết định số 442/QĐ-UBND ngày 28/01/2022

(Theo Thông báo số 75/TB-UBND ngày 27/4/2022 của UBND tỉnh Kết luận tiếp công dân định kỳ tháng 4/2022)