Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
23 Ngô Quyền, thị trấn Diên Sanh, huyện Hải Lăng

Bà Nguyễn Thị Như Huê, trú tại 23 Ngô Quyền, thị trấn Diên Sanh, huyện Hải Lăng, trình bày: Tố cáo bà Lê Thị Thu Hà nguyên Phó hiệu trưởng và bà Phạm Thị Hồng Hạnh nhân viên kế toán trường Mầm non Hải Tân đã lợi dụng chức vụ làm thất thoát ngân sách nhà nước, vi phạm pháp luật trong việc chi tiêu nguồn kinh phí của Trường Mầm non Hải Tân, Hải Phong, Hải Lăng, nhưng đến nay Chủ tịch UBND huyện Hải Lăng vẫn chưa giải quyết dứt điểm.

THÔNG TIN PHẢN HỒI

Kết luận: Vấn đề này, ngày17/3/2022 UBND tỉnh có Công văn số 1066/UBND-NC giao Thanh tra tỉnh xem xét đơn tố cáo của công dân. Hiện nay, Thanh tra tỉnh đang xem xét hồ sơ vụ việc theo quy định. Đề nghị bà chờ đợi.

(Theo Thông báo số 75/TB-UBND ngày 27/4/2022 của UBND tỉnh Kết luận tiếp công dân định kỳ tháng 4/2022)