Insert title here
CƠ QUAN TỔ CHỨC
THÔNG TIN Ý KIẾN
Thôn Quảng Điền, xã Triệu Đại, huyện Triệu Phong

Bà Lê Thị Kiều, trú tại thôn Quảng Điền, xã Triệu Đại, huyện Triệu Phong, trình bày:

Nội dung 1: Phản ánh việc gia đình ông Lê Hữu Phước tiếp tục xây dựng công trình trái pháp luật nhưng UBND huyện Triệu Phong vẫn chưa giải quyết dứt điểm vụ việc.

Nội dung 2: Phản ánh UBND xã Triệu Đại có Thông báo yêu cầu tôi tháo dở công trình, nhà cửa của gia đình tôi xây dựng từ năm 2006 là có dấu hiệu cưỡng ép gia đình tôi.

THÔNG TIN PHẢN HỒI

Kết luận:

Nội dung 1: Vấn đề này, UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND huyện Triệu Phong rất nhiều văn bản và yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Triệu Phonggiải quyết dứt điểm vụ việc trước ngày 20/9/2022. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa thực hiện, yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Triệu Phong nghiêm túc thực hiện. Báo cáo UBND tỉnh trước 15/10/2022.

Nội dung 2: Giao Chủ tịch UBND huyện Triệu Phong kiểm tra, giải quyết việc phản ánh của bà Lê Thị Kiều; trả lời cho công dân và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/10/2022.

(Theo Thông báo số 194/TB-UBND ngày 29/09/2022 về kết luận tiếp công dân định kỳ tháng 9/2022)