Insert title here
CƠ QUAN TỔ CHỨC
THÔNG TIN Ý KIẾN
Khu phố Vĩnh Tiến, thị trấn Hồ xá, huyện Vĩnh Linh

Bà Nguyễn Thị Hạnh, trú tại Khu phố Vĩnh Tiến, thị trấn Hồ xá, huyện Vĩnh Linh, trình bày: kiến nghị việc cấp đất cho ông Trần Văn Tuấn chồng lên đất gia đình bà, khiếu nại về việc cấp Giấy CNQSD đất của UBND huyện Vĩnh Linh trái quy định pháp luật nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

THÔNG TIN PHẢN HỒI

Kết luận: Ngày 14/9/2022, UBND tỉnh có văn bản số 159/UBND-KT về việc giải quyết đơn của bà Nguyễn Thị Hạnh nội dung giao Thanh tra tỉnh, UBND huyện Vĩnh Linh căn cứ chức năng nhiệm vụ rà soát, thực hiện tham mưu UBND tỉnh giải quyết dứt điểm vụ việc trước ngày 20/11/2022. Yêu cầu Thanh tra tỉnh, UBND huyện Vĩnh Linh nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại công văn nêu trên. Đề nghị Bà chờ đợi.

(Theo Thông báo số 194/TB-UBND ngày 29/09/2022 về kết luận tiếp công dân định kỳ tháng 9/2022)