Insert title here
CƠ QUAN TỔ CHỨC
THÔNG TIN Ý KIẾN
Làng An Phú, thôn Thượng Phú Phường, xã Triệu Sơn, huyện Triệu Phong

Ông Lê Bỉnh (đại diện 20 hộ), trú tại Làng An Phú, thôn Thượng Phú Phường, xã Triệu Sơn, huyện Triệu Phong, trình bày: Khiếu nại Công văn số 2660/UBND-TN ngày 19/8/2022 nội dung cho rằng việc tự ý sử dụng đất không được cơ quan quản lý nhà nước cho phép là trái quy định pháp luật và không thuộc trường hợp cấp GCNQSD đất.

THÔNG TIN PHẢN HỒI

Kết luận: Giao Chủ tịch UBND huyện Triệu Phong giải quyết nội dung khiếu nại của công dân theo quy định pháp luật, báo cáo UBND tỉnh và trả lời công dân trước ngày 20/10/2022.

(Theo Thông báo số 194/TB-UBND ngày 29/09/2022 về kết luận tiếp công dân định kỳ tháng 9/2022)