Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Thôn Nhỉ Thượng, xã Gio Mỹ, huyện Gio Linh

Ông Nguyễn Bình, trú tại thôn Nhỉ Thượng, xã Gio Mỹ, huyện Gio Linh, trình bày: kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết về việc bản di chúc do mẹ ông để lại có sự lừa dối, không đúng theo ý nguyện của người để lại di chúc.

THÔNG TIN PHẢN HỒI

Kết luận: Vấn đề này, UBND tỉnh đã có Công bản số 3665/UBND-TCD ngày 01/8/2022 gửi đến ông Nguyễn Bình và hướng dẫn cho ông rõ. Đề nghị ông Nguyễn Bình theo hướng dẫn thực hiện quyền của công dân.

(Theo Thông báo số 194/TB-UBND ngày 29/09/2022 về kết luận tiếp công dân định kỳ tháng 9/2022)