Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Thôn 3, xã Triệu Thuận, huyện Triệu Phong

Bà Nguyễn Thị Hồng Hoa, trú tại Thôn 3, xã Triệu Thuận, huyện Triệu Phong, trình này: kiến nghị UBND xã Triệu Thuận đình chỉ không cho gia đình tôi xây dựng ngôi nhà trên thửa đất số 556, bàn đồ số 9 được UBND huyện Triệu Phong cấp GCNQSD đất số 00060/QSD/15/QĐ-UB cấp năm 1988.

THÔNG TIN PHẢN HỒI

Kết luận: Giao UBND huyện Triệu Phong kiểm tra nội dung kiến nghị của công dân, xem xéttheo thẩm quyền và điều kiện để trả lời cho công dân, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/10/2022.

(Theo Thông báo số 194/TB-UBND ngày 29/09/2022 về kết luận tiếp công dân định kỳ tháng 9/2022)