Insert title here
CƠ QUAN TỔ CHỨC
THÔNG TIN Ý KIẾN
Thôn 8, xã Triệu Vân, huyện Triệu Phong

Bà Trần Thị Viên, trú tại thôn 8, xã Triệu Vân, huyện Triệu Phong, trình bày: Kiến nghị về việc cấp GCNQSD đất cho gia đình bà khai hoang (sử dụng ổn định, không tranh chấp) nhưng đến nay vẫn chưa được UBND huyện Triệu Phong cấp GCNQSD đất, mặc dù đã được chính quyền cơ sở xác nhận.

THÔNG TIN PHẢN HỒI

Kết luận: Ngày 31/8/2022, UBND huyện Triệu Phong có văn bản số 2799/UBND-TN về việc trả lời đơn kiến nghị của công dân, tuy nhiên công dân vẫn tiếp tục kiến nghị. UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, vụ việc giải quyết nội dung kiến nghị theo quy định của pháp luật, báo cáo UBND tỉnh và trả lời công dân rõ trước ngày 20/10/2022.

(Theo Thông báo số 194/TB-UBND ngày 29/09/2022 về kết luận tiếp công dân định kỳ tháng 9/2022)